menu

Get your dropdown menu: profilki, free stuff: freetems

Konsultacje

Godziny konsultacji rodziców z nauczycielami. 2016/2017


W bieżącym roku szkolnym, konsultacje  z nauczycielką danej grupy, można uzgodnić telefonicznie (32)2300939 i umówić się na spotkanie po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
Harmonogram pracy nauczycielek wygląda następująco:


Harmonogram pracy nauczycielek wygląda następująco

Gr. I– mgr Anna Pacoń 3 latki

poniedziałek od 8.00 do 15.30
wtorek od 8.00 do 11.00
środa od 6.00 do 11.00
czwartek od 11.30 do 16.00
piątek od 8.00 do 13.00

Gr. II– Marzena Peszke   3, 4,  latki

poniedziałek od 8.00 do 15.00
wtorek od 11.00 do 16.00
środa od 8.00 do 11:30
czwartek od 8.00 do 11.30
piątek od 6.00 do 12.00

Gr. III – mgr Małgorzata Radecka  3, 4 , 5latki

poniedziałek od 6.00 do 11.30
wtorek od 8.00 do 15.00
środa od 11.00 do 16.00
czwartek od 6.00 do 10.30
piątek od 8.00 do 11.00

Gr. IV – mgr Danuta Klimek  4, 5 , 6latki

poniedziałek od 8.00 do 13.00
wtorek od 8.00 do 11.00
środa od 11.30 do 15.30
czwartek od 7.00 do 12.00
piątek od 8.00 do 13.00


Gr. V – Jadwiga Pajestka) 4,5, 6latki
poniedziałek od 7.00 do 10.30
wtorek od 11.00 do 15.30
środa od 8.00 do 13.00
czwartek od 8.00 do 12.30
piątek od 7.00 do 11.30

Konsultacje są dla rodziców pragnących porozmawiać
z nauczycielką o swoim dziecku –
zarówno o problemach jak i o radościach.
Z A P R A S Z A M Y !!!