menu

Get your dropdown menu: profilki, free stuff: freetems

Odbiór dziecka

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Upoważniam

Imię i nazwisko osoby upoważnionej …………………………………………………………………

legitymującego(ą) się dowodem tożsamości nr …….…………………………………….................... 

do odbioru mojego dziecka…………..……………………………………….………………………..

imię i nazwisko ................................................……………………………………………………….
 
w okresie …………………………………………………………...


Data……………………………                                       ………………………………………
                                                                                                      Rodzica podpis rodzica