menu

Get your dropdown menu: profilki, free stuff: freetems

Ogłoszenia 6

SZKOŁA NA STADIONIE

Zapraszam państwa do wzięcia udziału w akcji "Szkoła na stadionie" w ramach której można nabywać bilety w atrakcyjnej cenie,dziecko do 15 roku życia -1 zł, opiekun- 5 zł na sektorze szkolnym.
Rodzic zgłasza zapotrzebowanie na bilet(y) koordynatorowi
( nauczyciel: Anna Pacoń), podając następujące dane: Imię, nazwisko oraz numer PESEL uczestnika imprezy masowej. Do czwartku do godz 16:00
Bilety można odbierać na Stadionie Miejskim w Gliwicach w trakcie trwania przedsprzedaży i sprzedaży wejściówek w kasie nr 2 (kasa szkolna)
najbliższy mecz
PIAST GLIWICE - LECHIA GDAŃSK
19.10.2018 (Piątek ) godz 18:00


Zapraszamy rodziców z grupy I i III na uroczystość
PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA,
która odbędzie się 29.10.2018
·     I grupa godz.  9:30
·     III grupa godz. 10:00

Uprzejmie prosimy o odświętne ubranie dzieci
-        Dziewczynki biała bluzka, białe rajstopy, granatowa lub czarna spódniczka
-        Chłopcy biała koszula i granatowe lub czarne spodnieW roku szkolnym 2018/2019 realizowany bedzie program autorski dotyczący  roli  "Mediacji" w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa wśród przedszkolaków. 
Celem programu jest
 • Rozwiązywanie trudnych i spornych kwestii, przekazywanie przedszkolakom podstawowych zasad prawidłowej komunikacji, przedstawiania własnych racji i umiejętności wysłuchania drugiej osoby
 • Stosowanie wybranych elementów technik mediacji w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
 • Kształcenie odpowiedzialnosci za własne słowa i czyny
 • Zapobieganie agresji czynnej i słownej wśród przedszkolaków.
Autorki programu: Mariola Jugowiec i Renata Kluska24.09.2018 (poniedziałek)    Witamy JESIEŃ w naszym przedszkolu, można przygotować dzieciom opaski, stroje z jesiennymi atrybutami  

PROGRAM ADAPTACYJNY - dla dzieci przyjętych od września 2018

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci z rodzicami , które odbędą się 25, 26, 27.06.2018 (poniedziałek, wtorek, środa) na godz 13:00 - 15:00
Wspólne przebywanie w nowym miejscu, pozwoli dziecku łatwiej przekroczyć próg przedszkola i odnaleźć się w nowym środowisku.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW

W NASZYM PRZEDSZKOLU W OKRESIE OD 15.03.DO 15.06 2018 REALIZOWANY JEST PROJEKT EDUKACYJNY 

PT "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I MY TEŻ"

Celem projektu   jest m.in.
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci;
 • doskonalenie procesów koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem;
 • poszerzanie wiedzy nt. świata literatury dziecięcej;
 • poznawanie wybranych autorów literatury polskiej i literatury europejskiej dla dzieci;
 • promowanie wśród dzieci i rodziców innych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego m.in. poprzez systematyczne czytanie dzieciom.

  WŚRÓD OSÓB ZAPROSZONYCH DO CZYTANIA
  DLA DZIECI PLANUJEMY SPOTKANIA M.IN. Z:

  • PREZYDENTEM MIASTA GLIWICE
         - PANEM ZYGMUNTEM FRANKIEWICZEM;
  • SENATOREM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI
       -PANEM KRYSTIANEM PROBIERZEM;
  • "CHĘTNYMI DO CZYTANIA RODZICAMI DZIECI
        Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH;
  • NAUCZYCIELAMI Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ;
  • INNYMI ZAPROSZONYMI GOŚĆMI. 
                                                      Wicedyrektor  mgr Renata Kluska  


  KLUB   ZDROWEGO   PRZEDSZKOLAKA

  W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole uczestniczy w programie „Żywienie na wagę zdrowia” wzbogaconym o działania edukacyjne dla przedszkolaków pt. „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest uświadomienie najmłodszym jak ważne jest zdrowie oraz ukształtowanie nawyków zdrowego stylu życia. Działania edukacyjne realizowane w ramach projektu ukierunkowane będą na: prawidłowe odżywianie; aktywność fizyczną; higienę rąk/ profilaktykę chorób zakaźnych; promieniowanie słoneczne; rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego).

  Koordynator odpowiedzialny za projekt

  mgr Anna Pacoń

  Cel główny projektu
  Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

  Cele szczegółowe projektu
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci.
  • Podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody.
  • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
  • Budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk.
  • Nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk.
  • Zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych.
  • Rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia.


  Szanowni Rodzice! 
  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.
  Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:
   https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_5773.pdf
  •  Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:
   https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
  • Kryteria ustawowe do pobrania TU
  • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 14 marca 2018 r.
   W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2015 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
   Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019 w terminie do 13 marca 2018 r.
  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.